เสียงระฆังเลิกเรียนดังก้องกังวาลไปทั่ว เด็กๆรีบเก็บข้าวของเครื่องใช้ลงกระเป๋า แล้วกรูกันออกมาจากห้องข้างหลังคารวะอาจารย์[…]